Buďte rychlejší, pružnější a inovativnější než konkurence pomocí 3DExperience řešení

Strojírenství se nachází pod velkým tlakem. Životní cykly výrobků se zkracují, zákazníci očekávají 100% výsledek, ceny vstupů se zvyšují a práce ohrožují konkurenceschopnost. Je potřeba rychle reagovat na změnu trendů a pohyby na trhu, zachovat kvalitu a přitom stále nabízet konkurenceschopnou cenu. Do hry navíc vstupují individuální požadavky související s personalizací výrobků na míru konkrétní skupině klientů. Není jednoduché se tolika dramatickým změnám přizpůsobit, platforma 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systèmes však nabízí řešení. 

Chci vědět víc

Hlavní výhody 3DEXPERIENCE v strojním průmyslu

Ve strojním průmyslu se oceňuje přesnost, kvalita a rychlost ve spojení s dobrou cenou. Reagujte pružně na pohyb trhu, změnu trendů a požadavky vašich dodavatelů s využitím 3DEXPERIENCE platfromy společnosti Dassault Systémes. Prohlédněte si hlavní přednosti platformy právě ve vašem oboru.

Konkrétní 3DExperience řešení pro strojírenství

 • / Efektivita
 • / Úspora nákladů
 • / Rychlost
Single Source for Speed

3DEXPERIENCE řešením Single Source for Speer můžete řídit proces realizace výrobku od jeho zdrojů, přes návrh, výrobu, až po servis kdekoliv na světě. Řešení, které využívá jednotný datový model platformy 3DEXPERIENCE, umožňuje sdílet

a komunikovat vždy aktuální informace. Realistický zážitek z 3D virtuálního výrobku umožňuje všem účastníkům získávat správné informace v reálném čase a odkudkoliv, což usnadňuje komunikaci
a zlepšuje monitorování projektů.  
Výrobcům se ve výsledku snižují náklady a zvyšuje se kvalita produktu. Protože Single Source for Speed zrychluje vývoj výrobku, realizaci zakázek a servisní činnosti pro všechny konfigurace, je možné na trh dodávat v kratším čase. Výrobci mohou realizovat jejich strategické iniciativy. Single Source for Speed otevírá cestu rychlé integraci do globálního průmyslu.


Hlavní přednosti a konkurenční výhody řešení 

 • všechny technické údaje na dosah ruky
 • sledování termínů a nákladů ("On-Time"
  a "On-Budget")
 • redukce nákladů na vývoj a zvýšení kvality výrobku
 • optimalizace výroby dílů a montáže výrobků
 • / Efektivita
 • / Úspora nákladů
 • / Rychlost
Simple Solution Selection

Řešení Simple Solution Selection platformy 3DEXPERIENCE podporuje společnosti v oblasti strojní výroby.

S modulárním přístupem mohou výrobci reorganizovat své výrobní procesy využíváním společných a zaměnitelných modulů s předdefinovanými variantami. Tento obratný systém využívá nižšího množství spravovaných částí, které následně sníží cenu návrhu a produkce strojů.

Konfigurační systém umožňuje urychlit
a optimalizovat proces nabídkového řízení.

Řešení Simple Solution Selection v celém životním cyklu produktu pomáhá vylepšit jeho vývoj a včasné dodání zakázky.

Hlavní přednosti a konkurenční výhody řešení

 • optimalizovaná a efektivní výroba
 • rozsáhlejší portfolio s nižším počtem komponentů
 • nižší cena komponentů
 • rychlejší dodání na trh
 • rychlejší nabídkové řízení
 • / Rychlost
 • / Úspora nákladů
 • / Efektivita
Smart and Synchronized

3DEXPERIENCE řešení Smart and Synchronized vám díky inteligentním a propojeným systémům pomohou zvýšit produktivitu. Tyto sofistikované systémy
a jednotná a integrovaná platforma zvyšují efektivitu řízení výrobních procesů, poskytují společné prostředí propojující veškeré disciplíny a díky vyšší výkonnosti, pružnosti a spolehlivosti také dodání výrobku včas.

Výrobci mohou spolehlivě řídit složité interakce mezi veškerými inženýrskými disciplínami, které přispívají systémovému designu. Všechny zúčastněné strany jsou oprávněné nezávisle přispívat k výrobě spolehlivých a inteligentních strojů s vyšším výkonem.

Simulační nástroje poté ušetří náklady díky testování strojů již v raných fázích vývoje a minimalizuje chyby a nedostatky.

Hlavní přednosti a konkurenční výhody řešení

 • ovládnutí složitosti systémů
 • snížení počtu fyzických prototypů
 • vylepšení komunikace všech částí výrobního procesu
 • simulace strojů již v brzkých stádiích vývoje
Výhody 3DExperience platformy z pohledu oblastí a pozic ve vaší společnosti
Sociální komunikace a vznik nových nápadů
 • Účastník na inovaci
  Výhody pro oblast a pozici
  Účastník na inovaci
  • Prohlíží 3D geometrie, odměřuje, kontroluje, schvaluje, tiskne
  • Doplňuje a připojuje textové zprávy, dokumentaci, reporty
  • Plohodnotně využívá nástroje MS Office s integrací do databáze
  • Vytváří verze a revize dokumentů
  • Komunikuje v rámci týmu lidí prostřednictím nástrojů podnikové sociální sítě
  • Vyhledává 3D geometrie, výkresy a dokumenty použité v minulosti

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Výkonný manažer
  Výhody pro oblast a pozici
  Výkonný manažer
  • Má k dispozici on-line přehlednou nástěnku o stavu plnění plánu, využití zdrojů a kapacit
  • Je schopen získat jakékoliv informace uložené v databázi a tyto informace on-line vyhodnocovat
  • Přehledy jsou zobrazovány textově, tabulkově nebo pomocí grafů
  • Vyhodnocuje události minulé, aby mohl rozhodovat o událostech budoucích
  • Snadno dohledá historii každého objektu v databázi

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

Řízení projektů a požadavků
 • Projektový manažer
  Výhody pro oblast a pozici
  Projektový manažer
  • Plánuje a řídí projekt
  • Na jedné obrazovce pracuje přehledně s více projekty najednou - Multi-projektové plánování a řízení (Program Management)
  • Plánuje zdroje a řídí rizika (resource planning, risk management)
  • Plán rozpracovává do jednotlivých úkolů
  • Má on-line přehled o plnění projektu na základě odepisování plnění úkolů uživateli

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Produktový manažer
  Výhody pro oblast a pozici
  Produktový manažer
  • Plánuje a řídí projekt vývoje produktu
   Vyhodnocuje náklady za minulé období
  • Na jedné obrazovce pracuje přehledně s více projekty najednou - Multi-projektové řízení (Program Management)
  • Plánuje zdroje a řídí rizika (resource planning, risk management)
  • Plán rozpracovává do jednotlivých úkolů
  • Má on-line přehled o plnění projektu na základě odepisování plnění úkolů uživateli

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Obchodník
  Výhody pro oblast a pozici
  Obchodník
  • Uchovává veškerou písemnou komunikaci se zákazníkem na zakázce nebo projektu
  • Verzuje dokumentaci doručenou od zákazníka - má kompletní historii vývoje zakázky
  • Prohlíží doručená 3D data a porovnává je s minulými zakázkami nebo výrobky
  • Eviduje požadavky na výrobek nebo zakázku
  • Výstupy obchodníka se stávají přirozenými vstupy pro plánování projektu nebo navazující činnosti

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

Vývoj a konstrukce
 • Konstruktér
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér
  • Konstruuje výrobek na základě vstupů od předchozích rolí
  • Přirozeně komunikuje a spolupracuje s ostatními konstruktéry i mimo prostory konstrukce
  • Více konstruktérů pracuje na jednom 3D dílu nebo sestavě
  • Používá knihovny standardizovaných 3D geometrií dílů, prvků a vzorců
  • Navrhuje vylepšení a konstrukční inovace v rámci skupin v podnikové sociální síti
  • Umožňuje začlenit do konstrukce i subdodavatele
  • Verzuje a vydává geometrie v rámci změnového řízení
  • Vytváří a upravuje kusovníky

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Vývojový konstruktér
  Výhody pro oblast a pozici
  Vývojový konstruktér
  • Vyvíjí virtuální prototyp výrobku na základě vstupů od předchozích rolí
  • Přirozeně komunikuje a spolupracuje s ostatními konstruktéry i mimo prostory konstrukce
  • Ověřuje vlastnosti virtuálního prototypu výrobku (pevnostní, mechanické, vizuální)
  • Umožňuje řídit přístup k vývojovým geometriím tak, aby se nedostaly k rukám konstruktérům mimo vývoj
  • Více konstruktérů pracuje na jednom 3D dílu nebo sestavě
  • Používá knihovny standardizovaných 3D geometrií dílů, prvků a vzorců
  • Navrhuje vylepšení a konstrukční inovace v rámci skupin v podnikové sociální síti
  • Umožňuje začlenit do konstrukce i subdodavatele
  • Vytváří a upravuje kusovníky

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

Kusovníky a změnové řízení
 • Vedoucí konstrukce
  Výhody pro oblast a pozici
  Vedoucí konstrukce
  • Schvaluje produktovou nebo výrobní dokumentaci, včetně výkresů a kusovníků
  • Schvaluje průvodní dokumentaci
  • Rozhoduje o provádění změn a změnovém řízení
  • Rozhoduje o dalším postupu a navazující roli
   Přiděluje úkoly konstruktérům v týmu
  • Má k dispozici nástěnku s on-line přehledem práce jeho týmu

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Změnový manažer
  Výhody pro oblast a pozici
  Změnový manažer
  • Řídí a přiděluje úkoly pro změnové řízení
  • Možnost geometrické a negeometrické změny
  • Propojuje informace mezi PLM a ERP systémem

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

Expertní simulace výrobku
 • Výpočtář
  Výhody pro oblast a pozici
  Výpočtář
  • Používá sofistikované nástroje pro speciální výpočty a simulace pro snížení doby vývoje a omezení počtu prototypů
  • Může pracovat s verzemi a variantami výrobků
   Používá lineární, ale i nelineární analýzy a simulace
  • Je plnohodnotným členem konstrukčního týmu, se všemi informacemi poskytnutými ze společné databáze
  • Výpočtové sítě jsou asociativní s 3D geometrií, při změně 3D geometrie se sítě, výpočty i simulace přizpůsobí, bez nutnosti nového přenosu dat a definice nových vstupních parametrů
  • Pomocí podnikové sociální sítě může komunikovat s konstrukčním týmem a navrhovat změny

  Co návrh nebo úprava, to fyzický vzorek? Díky jedinečné aplikaci SIMULIA tento proces nabývá zcela nových rozměrů. Velice přesné simulace chování produktu v reálném světě, dokonalé měření a výpočty umožňují minimalizovat potřebu fyzických vzorků na nutné minimum. Neztrácejte čas výrobou prototypů tam, kde to zvládne SIMULIA. Šetřete čas, zdroje, materiál a peníze.

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

Lisovací nářadí a formy
 • Konstruktér nářadí
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér nářadí
  • Konstruuje a simuluje lisovací nářadí a formy
  • Využívá pokročilé nástroje na tvorbu povrchových složitých 3D geometrií
  • Zrychluje proces změn lisovacího nářadí odladěním zakázky ve 3D, díky unikátním nástrojům pro reverzní inženýring a morfing (deformace plochy na základě odchylek mezi jmenovitou plochou a naměřenou plochou)
  • Pracuje s výkonnými nástroji na analýzu tvaru a definici dělící roviny
  • Produktivně tvoří stavbu formy pomocí nástrojů Mold Tooling Design s předdefinovanými standardy forem

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

NC programování a simulace
 • NC programátor
  Výhody pro oblast a pozici
  NC programátor
  • Umožňuje programování víceosých CNC strojů a komplexní soustružnicko-frézovací obráběcí centra
  • Integrovaná simulace procesu obrábění a schopností simulace pohybu pracovních částí obráběcího stroje
  • Kontroluje kolize mezi nástrojem a upínkou, stolem, strojem, a částmi stroje a obrobkem
  • Využívá nejmodernější strategie NC obrábění

  3DEXPERIENCE platforma zcela jedinečným způsobem propojuje virtuální a reálný svět. Dění na obrazovce počítače, díky tomuto propojení, s neuvěřitelnou přesností simuluje chování skutečných produktů. DELMIA pomáhá společnostem na celém světě virtuálně naplánovat fyzickou podobu výrobního procesu a optimalizovat výrobní operace s ohledem na minimalizaci prostojů a chyb.

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

 • Technolog
  Výhody pro oblast a pozici
  Technolog
  • Vytváří technologické postupy na základě prohlížení a měření 3D geometrie výrobku
  • Vyhledává 3D geometrie, výkresy a dokumenty použité v minulosti
  • Odepisuje svoji činnost v rámci projektového plánu

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

Chytrá technická dokumentace
 • Pracovník technické dokumentace
  Výhody pro oblast a pozici
  Pracovník technické dokumentace
  • Snadno zpracovává provozně technickou dokumentaci a DTP na základě 3D geometrií
  • Vytváří manuály, návody, katalogy, příručky
  • Jednoduše využívá hotové 3D geometrie pro tvorbu 3D animovaných montážních návodů
  • Aktualizuje katalogy náhradních dílů

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  To, co vytvoří vaše vývojové oddělení, budou prodávat obchodníci firemním či dokonce koncovým zákazníkům. 3DVIA dodá vašim konstrukčním výstupům zcela nový rozměr pomocí aplikace 3DVIA, integrované do 3DEXPERIENCE platformy. Vytvářejte krásné a moderní 3D návrhy různých objektů nebo celých interiérů. Plánujte virtuální rozdělení obchodních jednotek, sdílejte snadno výstupy a ohromte vaše zákazníky.

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

Vybrané případové studie
3DEXPERIENCE řešení na cloudu v BRM Aero

BRM AERO používá při vývoji letadel systém CATIA na 3DEXPERIENCE platformě v cloudové verzi. To ušetřilo firmě náklady na implementaci a infrastrukturu, urychlilo proces vývoje letounu a jeho přechod do sériové výroby.

3DEXPERIENCE řešení ve firmě Dekona

Dodavatel komplexních technologických, především upínacích zařízení (svařování, opracování, montáž, manipulace a měření) používá 3DEXPERIENCE řešení.

RPC Promens

Firma RPC Promens se věnuje vývoji a výrobě velkoplošných plastových dílů a sestav ve středních sériích technologií RIM (reaktivní vstřikování) a VF (vakuové tvarování) včetně všech návazných procesů jako je lakování, CNC ořez, montáž, ultrazvukové svařování, lepení.

3DEXPERIENCE řešení ve firmě Slavia Production Systems

Firma Slavia Production Systems a.s. působí na trhu už od roku 1998 a je významným dodavatelem komplexních zařízení pro sváření, opracování a montáž. Jejich hlavními zákazníky jsou automobilky a jejich subdodavatelé, výrobci stavebních strojů, polní technika a také výrobci vlaků a letadel. Platforma 3DEXPERIENCE zde umožňuje přehledné plánování úloh na projektu od počátku konstrukčního návrhu až po finální montáž.

Ozvěte se nám. Jsme specialisté na 3DExperience. Poradíme, analyzujeme, zavedeme