Vyvíjejte a inovujte rychle, efektivně a kvalitně díky unikátnímu řešení od celosvětového lídra oboru

Již více než 30 let spoléhají přední světoví výrobci v automobilovém průmyslu a výrobě mobilních prostředků na 3D a PLM aplikace od společnosti Dassault Systèmes. Unikátní 3DEXPERIENCE platforma však posouvá způsob vývoje a inovace produktů na zcela novou úroveň. Díky jedinečnému propojení 3D a PLM aplikací v platformě 3DEXPERIENCE budete rychlejší, efektivnější a přitom přesnější. Jinými slovy budete přesně takoví, jaké si vás vaši odběratelé žádají. Informujte se o možnostech 3DEXPERIENCE platformy ve vaší společnosti a posuňte vývoj a inovací produktů ve vaší firmě do 21. století. Přizpůsobte se dynamickému trhu a reagujte včas na změny ve vašem oboru. 

Chci vědět víc

Konkrétní 3DExperience řešení pro automobilový průmysl

 • / Rychlost
 • / Úspora nákladů
 • / Efektivita
Bid to Win řešení

Díky 3DEXPERIENCE řešení Bid to Win budete moci analyzovat obchodní příležitosti, získávat nové obchody, návrhy a ověření výrobku a jeho přípravu k výrobě. Bid to Win umožní produkt vyrobit
a nakonec dodat zákazníkovi v předem stanoveném rozpočtu a termínu. Lídři automobilového průmyslu již těží z integrovaného řešení, poskytující centralizovaný „jediný zdroj pravdy“ a synchronizuje multi-site projekty, vývojové změny, údaje o výrobku, správu a řízení požadavků. V momentě, kdy je zakázka dokončena, jsou všechny důležité faktory jejího úspěchu zachyceny v systematickém procesu, připraveny ke znovupoužití.

Hlavní přednosti a konkurenční výhody řešení

 • zlepšení a urychlení procesu nabídkové řízení
  a poměru získaná zakázka/podaná nabídka
 • podpora globální spolupráce pro úspěch multi-site projektu
 • synchronizace a posílení spolupráce v rámci multidisciplinárních inženýrských procesů
 • transformace inženýrských procesů do integrovaného systému pro vývoj výkonného výrobku
 • zajištění konzistence, zviditelnění a sledovatelnosti globálního programu
 • optimalizace zdrojů a procesů pro globální výrobu
 • / Rychlost
 • / Úspora nákladů
 • / Efektivita
Smart, safe and connected

Vozy budoucnosti jsou založeny na inteligentním základu vestavěných systémů a elektroniky.

V průběhu rozvoje moderních chytrých vozů je však nutné brát ohled na další faktory jako složitost řízení, optimalizovat výkony a zajistit bezpečnost vozidla.

Lídři automobilového průmyslu již těží ze schopností řešení Safe & Connected platformy 3DEXPERIENCE
a upevňují svou pozici na trhu.

Nástroje řešení Smart, Safe & Connected zrychlují zavedení inovativních produktů na trh, posilují schopnost zvládat složité systémy a poskytují integrovanou platformu pro automatizaci, elektroniku, software a simulace. Se zárukou naplněných standardů bezpečnosti se poté můžete plně soustředit na inovaci nových vozů.

Hlavní přednosti a konkurenční výhody řešení

 • zaručení funkční bezpečnosti (ISO certifikace)
 • vestavěná architektura elektroniky, elektriky a vývoje softwaru
 • integrace, testování a ověření
 • / Rychlost
 • / Úspora nákladů
 • / Efektivita
Target Zero Defect

3DEXPERIENCE řešení Target Zero Defect představuje nástroje umožňující subdodavatelům a výrobcům přivést na trh nové, technologicky pokročilé výrobky rychleji a současně zvládat navyšující se složitost výrobních procesů a produktů samotných.

Umožňuje minimalizovat chyby, automatizovat data a optimalizovat výkony podél celého procesu vývoje produktů. Prvotní virtuální design, inženýrství
a validace sníží váhu vozidla i plýtvání materiálem.

Jednotný centralizovaný „zdroj pravdy“ podporuje proaktivní předpovědi rozpočtů a vývojových cyklů, zajišťuje přesnost a šetří peníze a čas. I na poslední chvíli lze přizpůsobovat projekty bez narušení časového okna a výrobních procesů.

Hlavní přednosti a konkurenční výhody řešení

 • minimalizace opakování úkolů
 • optimalizování konceptů pro bezchybné výsledky
 • soustředění na digitální tvarování a povrchovou optimalizaci
 • vylepšení výkonu vozidel, snížení váhy
  a minimalizování spotřeby paliv
Výhody 3DExperience platformy z pohledu oblastí a pozic ve vaší společnosti
Nacenění zakázky nebo projektu
 • Obchodník
  Výhody pro oblast a pozici
  Obchodník
  • Snižuje rizika ztrát plynoucí z podcenění nebo nadcenění nabídek
  • Vytváří časovou a nákladovou představu o budoucím projektu na základě know-how a zkušeností z předchozího podobného realizovanému projektu
  • Využívá nástěnky k zobrazení přehledu o stavu aktuálních nabídek ve vztahu ke KPIs (náklady, rizika, pod.)
  • Vytváří přehled o vývoji nabídkového řízení pro konkrétní projekt pro manažerské rozhodování
  • Eviduje veškerou komunikaci se zákazníkem pro další navazující role v podniku

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Projektový manažer
  Výhody pro oblast a pozici
  Projektový manažer
  • Na jedné obrazovce pracuje přehledně s více projekty najednou - multi-projektové plánování a řízení (Program Management)
  • Plánuje zdroje a řídí rizika (resource planning, risk management)
  • Snižuje rizika ztrát plynoucí z podcenění nebo nadcenění nabídek
  • Vytváří časovou a nákladovou představu o budoucím projektu na základě know-how a zkušeností z předchozího podobného realizovanému projektu
  • Eviduje veškerou komunikaci se zákazníkem pro další navazující role v podniku

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Manažer
  Výhody pro oblast a pozici
  Manažer
  • Využívá nástěnky k zobrazení přehledu o stavu aktuálních nabídek ve vztahu ke KPIs (náklady, rizika, pod.)
  • Prohlíží 3D geometrie, odměřuje, kontroluje, schvaluje, tiskne
  • Doplňuje a připojuje textové zprávy, dokumentaci, reporty
  • Komunikuje v rámci týmu lidí prostřednictím nástrojů podnikové sociální sítě
  • Vyhledává 3D geometrie, výkresy a dokumenty použité v minulosti

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

Řízení projektů a změnového řízení
 • Projektový manažer
  Výhody pro oblast a pozici
  Projektový manažer
  • Vytváří nové projekty s využitím knihoven předdefinovaných projektů
  • Plánuje projekt vůči ostatním probíhajícím projektům, nahrazuje serverové řešení projektového řízení
  • Pracuje s náklady, zdroji, riziky
  • Pro plánování používá integrovaný Gantův diagram
  • Vytváří on-line reporty včetně grafů
  • Uchovává historii plánů a všech změn na projektu
  • Propojuje projekt se všemi souvisejícími informacemi (podklady a komunikace se zákazníkem, CAD data, dokumentace, výrobní dokumentce, aj.)
  • Přiděluje oprávnění uživatelům podle projektu
  • Předává úkoly dalším rolím v rámci procesu a získává on-line informace o plnění úkolů
  • Podporuje moderní manažerské metody, jako je APQP, PPAP, apod.

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Produktový manažer
  Výhody pro oblast a pozici
  Produktový manažer
  • Plánuje a řídí projekt vývoje produktu
   Vyhodnocuje náklady za minulé období
  • Na jedné obrazovce pracuje přehledně s více projekty najednou - multi-projektové řízení (Program Management)
  • Plánuje zdroje a řídí rizika (resource planning, risk management)
  • Plán rozpracovává do jednotlivých úkolů
  • Má on-line přehled o plnění projektu na základě odepisování plnění úkolů uživateli

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Vedoucí oddělení nebo skupiny
  Výhody pro oblast a pozici
  Vedoucí oddělení nebo skupiny
  • Rozhoduje o dalším postupu a navazující roli
   Přiděluje úkoly konstruktérům v týmu
  • Má k dispozici nástěnku s on-line přehledem práce jeho týmu
  • Schvaluje produktovou nebo výrobní dokumentaci, včetně výkresů a kusovníků
Řízení dat o výrobku a řízení kusovníků
 • Projektový manažer
  Výhody pro oblast a pozici
  Projektový manažer
  • Řídí a přiděluje úkoly pro změnové řízení
  • Změnové řízení může být založeno na konstrukční změně nebo změně kusovníku
  • Používá přímou integraci do MS Windows a MS Office
  • Vytváří a změnuje konstrukční kusovníky nezávisle na CAD datech a CAD systémech
  • Propojuje kusovníky s informacemi v ERP systému

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Produktový manažer
  Výhody pro oblast a pozici
  Produktový manažer
  • Řídí a přiděluje úkoly pro změnové řízení
  • Podporuje modularitu výrobků využitím předdefinovaných kusovníků a vytváří tak možné konfigurace a varianty dílčích částí výrobků
  • Pracuje s nemodelovanými položkami, které nemusí být součástí CAD dat
  • Propojuje kusovníky s informacemi v ERP systému

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Konstruktér
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér
  • Spravuje, verzuje, vydává a změnuje CAD data nezávisle na používaném CAD
  • Používá přímou integraci do MS Windows a MS Office
  • Pracuje s nemodelovanými položkami, které nemusí být součástí CAD dat
  • Změnové řízení může být založeno na konstrukční nebo změně kusovníku
  • Zachovává verze kusovníků

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

Konstrukce pokročilých systémů
 • Systémový architekt
  Výhody pro oblast a pozici
  Systémový architekt
  • Rozšiřuje 3D mechanickou konstrukci o další specializovaná 3D konstrukční pracoviště
  • Navrhuje schéma fungování systému
  • Využívá jednotnou platformu software pro schématický návrh systému
  • Je schopen získat jakékoliv informace uložené v databázi a tyto informace on-line vyhodnocovat, má k dispozici nástěnku

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

 • Konstruktér systémů
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér systémů
  • Rozšiřuje 3D mechanickou konstrukci o další specializovaná 3D konstrukční pracoviště
  • Zaměřuje se na konstrukci logických  a fukčních vlastností výrobku, v pořadí: požadavek, funkce, logika, výsledné chování
  • Doplňuje 3D geometrie o systémy elektro, hydraulika, pneumatika
  • Využívá jednotnou platformu software pro definici logického systému
  • Je schopen získat jakékoliv informace uložené v databázi a tyto informace on-line vyhodnocovat, má k dispozici nástěnku

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

 • Konstruktér elektro
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér elektro
  • Rozšiřuje 3D mechanickou konstrukci o další specializovaná 3D konstrukční pracoviště
  • Navrhuje schéma fungování elektrického systému
  • Funkční schéma rozkresluje do 3D a získá kompletní informace o délkách vodičů
  • Využívá jednotnou platformu software pro návrh elektrického systému
  • Je schopen získat jakékoliv informace uložené v databázi a tyto informace on-line vyhodnocovat, má k dispozici nástěnku

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

Konstrukce komplexních výrobků
 • Konstruktér
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér
  • Konstruuje výrobek na základě vstupů od předchozích rolí
  • Přirozeně komunikuje a spolupracuje s ostatními konstruktéry i mimo prostory konstrukce
  • Více konstruktérů pracuje na jednom 3D dílu nebo sestavě
  • Používá knihovny standardizovaných 3D geometrií dílů, prvků a vzorců
  • Navrhuje vylepšení a konstrukční inovace v rámci skupin v podnikové sociální síti
  • Umožňuje začlenit do konstrukce i subdodavatele
  • Verzuje a vydává geometrie v rámci změnového řízení
  • Vytváří a upravuje kusovníky

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  Co návrh nebo úprava, to fyzický vzorek? Díky jedinečné aplikaci SIMULIA tento proces nabývá zcela nových rozměrů. Velice přesné simulace chování produktu v reálném světě, dokonalé měření a výpočty umožňují minimalizovat potřebu fyzických vzorků na nutné minimum. Neztrácejte čas výrobou prototypů tam, kde to zvládne SIMULIA. Šetřete čas, zdroje, materiál a peníze.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

 • Vývojový konstruktér
  Výhody pro oblast a pozici
  Vývojový konstruktér
  • Vyvíjí virtuální prototyp výrobku na základě vstupů od předchozích rolí
  • Přirozeně komunikuje a spolupracuje s ostatními konstruktéry i mimo prostory konstrukce
  • Ověřuje vlastnosti virtuálního prototypu výrobku (pevnostní, mechanické, vizuální)
  • Umožňuje řídit přístup k vývojovým geometriím tak, aby se nedostaly k rukám konstruktérům mimo vývoj
  • Více konstruktérů pracuje na jednom 3D dílu nebo sestavě
  • Používá knihovny standardizovaných 3D geometrií dílů, prvků a vzorců
  • Navrhuje vylepšení a konstrukční inovace v rámci skupin v podnikové sociální síti
  • Umožňuje začlenit do konstrukce i subdodavatele
  • Vytváří a upravuje kusovníky

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  Co návrh nebo úprava, to fyzický vzorek? Díky jedinečné aplikaci SIMULIA tento proces nabývá zcela nových rozměrů. Velice přesné simulace chování produktu v reálném světě, dokonalé měření a výpočty umožňují minimalizovat potřebu fyzických vzorků na nutné minimum. Neztrácejte čas výrobou prototypů tam, kde to zvládne SIMULIA. Šetřete čas, zdroje, materiál a peníze.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

Kontrola a validace výkonnosti výrobků
 • Výpočtář
  Výhody pro oblast a pozici
  Výpočtář
  • Používá sofistikované nástroje pro speciální výpočty a simulace pro snížení doby vývoje a omezení počtu prototypů
  • Může pracovat s verzemi a variantami výrobků
  • Používá lineární i nelineární analýzy a simulace
  • Je plnohodnotným členem konstrukčního týmu, se všemi informacemi poskytnutými ze společné databáze
  • Výpočtové sítě jsou asociativní s 3D geometrií a při změně 3D geometrie se sítě, výpočty i simulace přizpůsobí bez nutnosti nového přenosu dat a definice nových vstupních parametrů
  • Pomocí podnikové sociální sítě může komunikovat s konstrukčním týmem a navrhovat změny

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Co návrh nebo úprava, to fyzický vzorek? Díky jedinečné aplikaci SIMULIA tento proces nabývá zcela nových rozměrů. Velice přesné simulace chování produktu v reálném světě, dokonalé měření a výpočty umožňují minimalizovat potřebu fyzických vzorků na nutné minimum. Neztrácejte čas výrobou prototypů tam, kde to zvládne SIMULIA. Šetřete čas, zdroje, materiál a peníze.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

Lisovací nářadí a formy
 • Konstruktér nářadí
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér nářadí
  • Konstruuje a simuluje lisovací nářadí a formy
  • Využívá pokročilé nástroje na tvorbu povrchových 3D geometrií
  • Zrychluje proces změn lisovacího nářadí odladěním zakázky ve 3D, díky unikátním nástrojům pro reverzní inženýring a morfing (deformace plochy na základě odchylek mezi jmenovitou plochou a naměřenou plochou)
  • Pracuje s výkonnými nástroji na analýzu tvaru a definici dělící roviny
  • Produktivně tvoří stavbu formy pomocí nástrojů Mold Tooling Design s předdefinovanými standardy forem

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

Příprava výroby
 • NC programátor
  Výhody pro oblast a pozici
  NC programátor
  • Umožňuje programování víceosých CNC strojů a komplexní soustružnicko-frézovací obráběcí centra
  • Integrovaná simulace procesu obrábění a schopností simulace pohybu pracovních částí obráběcího stroje
  • Kontroluje kolize mezi nástrojem a upínkou, stolem, strojem, a částmi stroje a obrobkem
  • Využívá nejmodernější strategie NC obrábění

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  3DEXPERIENCE platforma zcela jedinečným způsobem propojuje virtuální a reálný svět. Dění na obrazovce počítače, díky tomuto propojení, s neuvěřitelnou přesností simuluje chování skutečných produktů. DELMIA pomáhá společnostem na celém světě virtuálně naplánovat fyzickou podobu výrobního procesu a optimalizovat výrobní operace s ohledem na minimalizaci prostojů a chyb.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

 • Technolog
  Výhody pro oblast a pozici
  Technolog
  • Vytváří technologické postupy na základě prohlížení a měření 3D geometrie výrobku
  • Vyhledává 3D geometrie, výkresy a dokumenty použité v minulosti
  • Odepisuje svoji činnost v rámci projektového plánu

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  3DEXPERIENCE platforma zcela jedinečným způsobem propojuje virtuální a reálný svět. Dění na obrazovce počítače, díky tomuto propojení, s neuvěřitelnou přesností simuluje chování skutečných produktů. DELMIA pomáhá společnostem na celém světě virtuálně naplánovat fyzickou podobu výrobního procesu a optimalizovat výrobní operace s ohledem na minimalizaci prostojů a chyb.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

Video o projektu vozu R200 Hoffmann & Novague
Ozvěte se nám. Jsme specialisté na 3DExperience. Poradíme, analyzujeme, zavedeme