Rychlejší, efektivnější a pružnější inovace produktů pro zvýšení vaší konkurenceschopnosti

Podnikat v leteckém průmyslu je stále obtížnější. Konkurence v globálním prostředí sílí, zvyšují se ceny vstupů, naopak dlouhodobě snižují vládní výdaje na obranu. Výrobci z leteckého průmyslu více než 25 let používají 3D/PLM aplikace společnosti Dassault Systèmes, které se nyní spojují v jedno robustní řešení s názvem 3DEXPERIENCE. Vývoj a výroba produktů se přechodem na 3DEXPERIENCE řešení stává rychlejší, efektivnější a umožňuje dosahovat lepších výsledků s nižšími náklady. Produkty už nevznikají na papíře, ale získávají reálnou 3D podobu od počátečních fází vývoje. Zaměstnanci jsou lépe informováni, zákazníci vtažení do děje a dodavatelé do procesu vývoje. 

Chci vědět víc

Výhody 3DEXPERIENCE v leteckém průmyslu

Vysoké požadavky odběratelů, přísná regulace celého odvětví, náročný a dlouhodobý vývoj a mnoho spolupracujících společností. To vše charakterizuje podnikání v leteckém průmyslu. Řešení 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systémes řeší každý jeden aspekt podnikání v tomto oboru. Zde jsou hlavní přínosy platformy.

Konkrétní 3DEXPERIENCE řešení pro letecký průmysl

 • / Rychlost
 • / Úspora nákladů
 • / Efektivita
Co-Design To Target řešení

3DEXPERIENCE řešení Co-Design to Target slouží pro průmyslové odvětví letectví a obrany. Díky němu mohou menší dodavatelé i velcí OEM výrobci efektivněji plnit své výrobní programy v oblastech – rozpočtu, harmonogramu, specifikací nového výrobku a celkově vytyčených cílů projektu. To se děje ve fázi návrhu výrobku i při jeho změnách.

Co-Design to Target také řeší problémy s nepropojenými pracovními prostředími. I přes změny v plánech, návrhu výrobku nebo při zavádění nových technologií zaručí dokončení projektu včas a v rámci rozpočtu. Všechny body procesu jsou s pomocí tohoto řešení propojeny, sledovány v reálném čase a jednom programu.

Díky Co-Design to Target jsou koncepty, detailní návrhy, simulace, optimalizace, plánování a výrobní programy sloučeny na jednom místě. 

 • / Rychlost
 • / Úspora nákladů
 • / Efektivita
Engineered to Fly

Řešení Engineered to Fly platformy 3DEXPERIENCE otevírá cestu na trh, který kvůli vysoké konkurenci vyžaduje velkou flexibilitu a „just-in-time“ dodávky zboží, malým a středním výrobcům.

Zavádění systému začíná s integrací jednotného datového úložiště pro možnost opakovaného použití a standardizace výrobních procesů, což vykazuje velkou úsporu času.

Díky digitální návaznosti platformy 3DEXPERIENCE
a širokému spektru integrovaných funkcí, jako například simulace, prodeje, výroba a kontrola kvality, budete schopni plnit marže v rekordním čase díky rychlejším návrhům a optimalizovaní výroby a to s vyšší přesností a nižšími náklady.

Hlavní přednosti a konkurenční výhody řešení

 • řízená a bezpečná spolupráce duševního vlastnictví
  i při spolupráci s ostatními výrobci
 • využití předdefinovaných vzorů a automatizovaných procesů pro vyšší efektivitu výroby
 • digitální návaznosti pokrývající veškeré hlavní součástí výrobního procesu: od návrhu až po výrobu
 • / Rychlost
 • / Úspora nákladů
 • / Efektivita
Licensed to Fly

Řešení Licensed to Fly platformy 3DEXPERIENCE  urychluje certifikační procesy a zajišťuje bezpečnost letadel.

Certifikační procesy jsou vysoce fragmentované
a postrádají jednotný zdroj informací. Řešení Licensed to Fly umožňuje zrychlení výrobních procesů
a rychlejší reakci výrobců na certifikace. Jednotná platforma, spojující veškeré zúčastněné týmy výroby, vylepší přípravu v aplikační fázi. Poté díky jednotnému zdroji informací a úložišti zajistí bezpečnost a dostupnost informací pro jejich postupnou úpravu. Díky dynamickým dashboardům zobrazí status veškeré certifikace a daných KPIs. Pro zajištění standardizace a snížení nákladů podporuje opakované využití systémů a certifikačních procesů tvorbou šablon a zdrojů informací.

Hlavní přednosti a konkurenční výhody řešení

 • urychlení aplikačních procesů na certifikace
 • tvoření certifikační dokumentace jednotného zdroje informací
 • přiřazování certifikačních stavů skrze celý výrobní proces
 • udržovaní a opakované využití certifikačních znalostí
Výhody 3DExperience platformy z pohledu oblastí a pozic ve vaší společnosti
Řízení a uvolnění výrobku
 • Projektový manažer
  Výhody pro oblast a pozici
  Projektový manažer
  • Plánuje a řídí projekt
  • Na jedné obrazovce pracuje přehledně s více projekty najednou - Multi-projektové plánování a řízení (Program Management)
  • Plánuje zdroje a řídí rizika (resource planning, risk management)
  • Plán rozpracovává do jednotlivých úkolů
  • Má on-line přehled o plnění projektu na základě odepisování plnění úkolů uživateli
  • Vytváří, upravuje a navazuje všechny požadavky s kompletní dohledatelností všech kroků
  • Zajišťuje dohledatelnost všech změn (u projektů, systémů, podsystémů a komponentů) podle požadavků certifikačních autorit

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Manažer projektu vývoje výrobku
  Výhody pro oblast a pozici
  Manažer projektu vývoje výrobku
  • Řídí aktivity tak, aby byl zachován trojimperativ projektu: plní zadání projektu, v daném termínu a podle očekávaných nákladů
  • Všichni účastníci na projektu pracují vždy s aktuálními daty a informacemi
  • Vytváří, upravuje a navazuje všechny požadavky s kompletní dohledatelností všech kroků
  • Maximalizuje opětovné použití duševního vlastnictví realizovaných projektů
  • Zajišťuje dohledatelnost všech změn (u projektů, systémů, podsystémů a komponentů) podle požadavků certifikačních autorit

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

Konstukce definičního modelu výrobku
 • Designer
  Výhody pro oblast a pozici
  Designer
  • Vytváří hladké křivky a plochy pomocí specializovaných modelovací nástrojů pro návrh designu budoucího výrobku
  • Používá výkonné nástroje pro vizualizaci virtuálního prototypu letounu
  • Zrychluje návrh a konstrukci geometrie hlavního modelu letounu s využitím funkčního digitálního mock-upu
  • Všechny geometrie a informace jsou zpracovány a verzovány v rámci jednotné platformy software

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Konstruktér návrhář
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér návrhář
  • Zrychluje návrh a konstrukci geometrie hlavního modelu letounu s využitím funkčního digitálního mock-upu
  • Šetří čas opětovným používáním nástrojů funkčního digitálního mock-upu jako základu navazující detailní konstrukce
  • Uchovává maximum duševního vlastnictví firmy a umožní ho využít pro akceleraci a snížení rizik příštích projektů
  • Zvyšuje produktivitu konstrukce potahových ploch, návrhu interiéru atd. díky využití unikátních nástrojů pro konstrukci povrchových geometrií

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

Konstrukce stavby výrobku
 • Konstruktér výrobku
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér výrobku
  • Umožňuje se napoprvé správně rozhodovat díky integrovaným nástrojům pro simulaci a brzy tak definovat výrobní omezení 
  • Akceleruje vývoj opakovaným použitím předchozích konstrukcí a znalostních prvků v geometriích
  • Nabízí zavedení štíhlé konstrukce s konstrukční optimalizací již v úvodních fázích konstrukce, se zachováním integrované hmotnosti, těžiště a geometrie navázané na vstupní konstrukční geometrické prvky
  • Zrychluje práci používáním specifických aplikací pro efektivní tvorbu ohýbaných plechů, speciálních leteckých plechů, svařenců, nýtů, apod.
  • Přirozeně komunikuje a spolupracuje s ostatními konstruktéry i mimo prostory konstrukce
  • Více konstruktérů pracuje na jednom 3D dílu nebo sestavě
  • Navrhuje vylepšení a konstrukční inovace v rámci skupin v podnikové sociální síti
  • Umožňuje začlenit do konstrukce i subdodavatele
  • Vytváří a upravuje kusovníky

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

  Vše, co hledáte, vše co chcete a potřebujete vědět na jednom místě a ve správném kontextu. To dělá NETVIBES. Chytrá aplikace plně zapojená do platformy 3DEXPERIENCE integrující informace ze všech relevantních zdrojů vně (sociální sítě, webové stránky, portály), ale také uvnitř společnosti. NETVIBES vám naservíruje vše důležité, uspořádané v takové struktuře, která bude vyhovovat vaší společnosti.

 • Konstruktér kompozitů
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér kompozitů
  • Používá speciální nástroje pro definici rozložení vrstev kompozitního dílu
  • Definuje technologický postup a nástřižné plány jednotlivých vrstev kompozitu
  • Přirozeně komunikuje a spolupracuje s ostatními konstruktéry i mimo prostory konstrukce
  • Více konstruktérů pracuje na jednom 3D dílu nebo sestavě
  • Navrhuje vylepšení a konstrukční inovace v rámci skupin v podnikové sociální síti

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

 • Konstruktér přípravků
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér přípravků
  • Konstruuje letecký přípravek s využitím geometrií na základě vstupů od předchozích rolí
  • Používá speciální nástroje pro modelování sestav výrobků
  • Více konstruktérů pracuje na jednom 3D dílu nebo sestavě
  • Používá knihovny standardizovaných 3D geometrií dílů, prvků a vzorců
  • Navrhuje vylepšení a konstrukční inovace v rámci skupin v podnikové sociální síti
  • Umožňuje začlenit do konstrukce i subdodavatele
  • Verzuje a vydává geometrie v rámci změnového řízení
  • Vytváří a upravuje kusovníky

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

 • NC programátor
  Výhody pro oblast a pozici
  NC programátor
  • Ověřuje vyrobitelnost specifických geometrií v letecké výrobě
  • Vyhledává 3D geometrie, výkresy a dokumenty použité v minulosti
  • Integrovaná simulace procesu obrábění a schopností simulace pohybu pracovních částí obráběcího stroje
  • Umožňuje programování víceosých CNC strojů a komplexní soustružnicko-frézovací obráběcí centra
  • Navrhuje vylepšení a konstrukční inovace v rámci skupin v podnikové sociální síti

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  3DEXPERIENCE platforma zcela jedinečným způsobem propojuje virtuální a reálný svět. Dění na obrazovce počítače, díky tomuto propojení, s neuvěřitelnou přesností simuluje chování skutečných produktů. DELMIA pomáhá společnostem na celém světě virtuálně naplánovat fyzickou podobu výrobního procesu a optimalizovat výrobní operace s ohledem na minimalizaci prostojů a chyb.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

 • Výpočtář
  Výhody pro oblast a pozici
  Výpočtář
  • Ověřuje pevnost specifických geometrií v letecké výrobě
  • Vyhledává 3D geometrie, výkresy a dokumenty použité v minulosti
  • Používa lineární, ale i nelineární analýzy a simulace
  • Je plnohodnotným členem konstrukčního týmu, se všemi informacemi poskytnutými ze společné databáze
  • Výpočtové sítě jsou asociativní s 3D geometrií a při změně 3D geometrie se sítě, výpočty i simulace přizpůsobí, bez nutnosti nového přenosu dat a definice nových vstupních parametrů
  • Pomocí podnikové sociální sítě může komunikovat s konstrukčním týmem a navrhovat změny

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Co návrh nebo úprava, to fyzický vzorek? Díky jedinečné aplikaci SIMULIA tento proces nabývá zcela nových rozměrů. Velice přesné simulace chování produktu v reálném světě, dokonalé měření a výpočty umožňují minimalizovat potřebu fyzických vzorků na nutné minimum. Neztrácejte čas výrobou prototypů tam, kde to zvládne SIMULIA. Šetřete čas, zdroje, materiál a peníze.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

Konstrukce systémů a vybavení
 • Systémový architekt
  Výhody pro oblast a pozici
  Systémový architekt
  • Rozšiřuje 3D mechanickou konstrukci o další specializovaná 3D konstrukční pracoviště
  • Navrhuje schéma fungování systému
  • Využívá jednotnou platformu software pro schématický návrh systému
  • Je schopen získat jakékoliv informace uložené v databázi a tyto informace on-line vyhodnocovat, má k dispozici nástěnku

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

 • Konstruktér systémů
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér systémů
  • Rozšiřuje 3D mechanickou konstrukci o další specializovaná 3D konstrukční pracoviště
  • Zaměřuje se na konstrukci logických  a fukčních vlastností výrobku, v pořadí: požadavek, funkce, logika, výsledné chování
  • Doplňuje 3D geometrie o systémy elektro, hydraulika, pneumatika
  • Využívá jednotnou platformu software pro definici logického systému
  • Je schopen získat jakékoliv informace uložené v databázi a tyto informace on-line vyhodnocovat, má k dispozici nástěnku

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

 • Konstruktér elektro
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér elektro
  • Rozšiřuje 3D mechanickou konstrukci o další specializovaná 3D konstrukční pracoviště
  • Navrhuje schéma fungování elektrického systému
  • Funkční schéma rozkresluje do 3D a získá kompletní informace o délkách vodičů
  • Využívá jednotnou platformu software pro návrh elektrického systému
  • Je schopen získat jakékoliv informace uložené v databázi a tyto informace on-line vyhodnocovat, má k dispozici nástěnku

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

 • Konstruktér vybavení
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér vybavení
  • Používá nástroje pro prostorovou konstrukci prvků výbavy letounu, jejich vizualizaci a umístění v letadle
  • Využívá schopnost 3D vizualizace umístění prvku vybavení před tvorbou 2D výkresu
  • Zrychluje proces montáže použitím 3D animovaných montážních návodů výbavy letounu

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  To, co vytvoří vaše vývojové oddělení, budou prodávat obchodníci firemním či dokonce koncovým zákazníkům. 3DVIA dodá vašim konstrukčním výstupům zcela nový rozměr pomocí aplikace 3DVIA, integrované do 3DEXPERIENCE platformy. Vytvářejte krásné a moderní 3D návrhy různých objektů nebo celých interiérů. Plánujte virtuální rozdělení obchodních jednotek, sdílejte snadno výstupy a ohromte vaše zákazníky.

Propojení konstrukce a kontroly
 • Konstruktér DMU
  Výhody pro oblast a pozici
  Konstruktér DMU
  • Nabízí možnost integrovat konstrukce vytvořené v jiných specializovaných systémech do konstrukce výrobků díky unikátním nástrojům Digital Mock-up
  • Okamžitá spolupráce inženýrů na rozsáhlém digitálním prototypu minimalizuje pozdější chyby, které se obvykle objeví až ve výrobě
  • Významně šetří čas a náklady schopností simulace rozsáhlých sestav spolu s možností ovlivnit výsledky simulace celý funkční digitální prototyp
  • Zvyšuje kvalitu výrobku schopností integrace konstrukčních a výrobních prvků

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Světově vedoucí řešení ve vytváření interaktivních 3D návrhů, ale také procesu inovace a řízení životního cyklu produktu. CATIA ve své nejnovější podobě neřeší pouze proces návrhu a inovace produktu, ale rovněž velmi přesně simuluje podmínky užití produktu v praxi. Díky zapojení v rámci platformy 3DEXPERIENCE navíc poskytuje unikátní funkce kolaborace, sdílení znalostí a integrace do existujících firemních systémů.

  To, co vytvoří vaše vývojové oddělení, budou prodávat obchodníci firemním či dokonce koncovým zákazníkům. 3DVIA dodá vašim konstrukčním výstupům zcela nový rozměr pomocí aplikace 3DVIA, integrované do 3DEXPERIENCE platformy. Vytvářejte krásné a moderní 3D návrhy různých objektů nebo celých interiérů. Plánujte virtuální rozdělení obchodních jednotek, sdílejte snadno výstupy a ohromte vaše zákazníky.

 • Výpočtář
  Výhody pro oblast a pozici
  Výpočtář
  • Používá sofistikované nástroje pro speciální výpočty a simulace pro snížení doby vývoje a omezení počtu prototypů
  • Analyzuje chování prvků letounu v různých mezních stavech
  • Používa lineární, ale i nelineární analýzy a simulace
  • Je plnohodnotným členem konstrukčního týmu, se všemi informacemi poskytnutými ze společné databáze
  • Výpočtové sítě jsou asociativní s 3D geometrií a při změně 3D geometrie se sítě, výpočty i simulace přizpůsobí, bez nutnosti nového přenosu dat a definice nových vstupních parametrů
  • Pomocí podnikové sociální sítě může komunikovat s konstrukčním týmem a navrhovat změny

  V hlavní roli efektivní řízení projektů, spolupráce a sledování kvality: Tak se dá stručně shrnout komplexní aplikace ENOVIA zapojená do řešení 3DEXPERIENCE. ENOVIA poskytuje komplexní projektové funkce, napojené na veškeré procesy vývojových a výrobních společností. Konstrukční, obchodní nebo marketingové týmy dosahují díky ENOVIA vyšší produktivity a společnost jako celek lepších výsledků.

  Co návrh nebo úprava, to fyzický vzorek? Díky jedinečné aplikaci SIMULIA tento proces nabývá zcela nových rozměrů. Velice přesné simulace chování produktu v reálném světě, dokonalé měření a výpočty umožňují minimalizovat potřebu fyzických vzorků na nutné minimum. Neztrácejte čas výrobou prototypů tam, kde to zvládne SIMULIA. Šetřete čas, zdroje, materiál a peníze.

  Chytré řešení velkých dat od společnosti Dassault Systèmes integrované do platformy 3DEXPERIENCE. EXALEAD unikátním způsobem sbírá data a zpracovává zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo z celého internetu (pomocí procházecího robota) a umožňuje jejich následnou detailní analýzu za účelem dosahování vysoké produktivity práce.

3DEXPERIENCE řešení na cloudu v BRM Aero
Ozvěte se nám. Jsme specialisté na 3DExperience. Poradíme, analyzujeme, zavedeme